Temizlik Mesleği Standartları


Temizlik Görevlisi Mesleki Standardı


Temizlik Görevlisi, kendi başına ve belli bir süre içerisinde, sorumlu olduğu alanlarda hijyenik kurallara uygun olarak toz alma, leke çıkarma, süpürme, paspaslama, parlatma, yıkama, cilalama, ovma, kazıma vb. temizlik ve bakım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.


Temizlik Görevlisinin Görev Ve İşlemleri


Temizlik Görevlisi, genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, sağlık, güvenlik ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak, aşağıdaki görev ve işlemleri yerine getirir.İş Organizasyonu Yapmak

- İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak
- Kişisel hazırlık yapmak
- Çalışma programını almak
- Kullanacağı malzeme, araç ve gereci sağlamak
- İş akışı içindeki aksaklıkları ilgililere bildirmek
- Kayıp/bulunan eşyaları ilgililere teslim etmek
- Makine ve ekipmanların bakımını sağlamak

Çalışma Alanını Temizliğe Hazırlamak

- Çalışma alanının aydınlatılmasını sağlamak
- Çalışma alanını havalandırmak
- Çalışma alanındaki çöpleri toplamak
- Temizliğe engel olabilecek eşya ve malzemeleri kaldırmak
- Temizleme işlemlerinden zarar görebilecek eşya ve malzemelerin koruma önlemlerini almak

Leke Çıkarma İşlemlerini Yapmak

- Yüzey üzerindeki leke türünü belirlemek
- Yüzey özelliklerini belirlemek
- Tamponlama yöntemi ile leke çıkarmak
- Vakumlama yöntemi ile leke çıkarmak
- Buharlama yöntemi ile leke çıkarmak

Süpürme, Yüzey Temizleme İşlemlerini Yapmak

- Süpürme ve temizleme yöntemini belirlemek
- Yüzeyi el ile süpürmek
- Yüzeyi vakumla süpürmek
- Yüzeyi otomatla süpürmek
- Paspas yapmak
- Yüzeylerdeki bağlı kirleri ovmak
- Yüzeylerdeki bağlı kirleri kazımak
- Toz almak
- Cam silmek

Parlatma ve Cilalama İşlemlerini Yapmak


- Metal yüzeyleri parlatmak
- Ahşap yüzeyleri parlatmak
- Deri yüzeyleri parlatmak
- Kristalize cilalı zeminleri parlatmak
- Polimerize cilalı zeminleri parlatmak

Yıkama İşlemlerini Yapmak

- Yüzeyleri manuel yöntemle yıkamak
- Yüzeyleri tazyikli su makinesi ile yıkamak
- Yüzeyleri cila makinesi ile yıkamak
- Yüzeyleri temizlik otamatı ile yıkamak
- Zeminleri püskürtme emme yöntemi ile yıkamak
- Yüzeyleri şampuanlama yöntemi ile yıkamak
- Yüzeyleri buharla yıkamak

Özel Alanların Temizliğini Yapmak

- Saniter alanların temizliğini yapmak
- Spor alanlarının temizliğini yapmak
- Havuz çevre temizliği yapmak
- Yiyecek ve içeçek alanlarının temizliğini yapmak
- Depo ve arşivlerin temizliğini yapmak

Mesleki Eğitime İlişkin Faaliyetleri Yürütmek

- Yardımcı elemanlara eğitim vermek
- Meslekle ilgili toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak
- Meslekle ilgili yayınları, teknolojik gelişmeleri izlemek
- Meslekle ilgili hizmet içi eğitim vb. faaliyetlere katılmak

Genel Olarak Kullanılan Araç, Gereç Ve Ekipmanlar


1.   Ara kabloları (uzatma kabloları)
2.   Biberon fırçası
3.   Buhar makinesi
4.   Cam kazıma jileti
5.   Cam silme aparatları
6.   Cam silme peluşu
7.   Cam silme teleskopu
8.   Cila pedi
9.   Çift kollu döner press (paspas arabası)
10. Çizme
11. Çöp toplama arabası
12. Dış alan fırçası
13. Dış cephe asansörü
14. Diş fırçası
15. Eğimli boru fırçaları
16. El fırçası
17. El tipi ovma pedleri
18. Eldiven
19. Faraş
20. Halı kurutma makinesi
21. Halı yıkama makinesi
22. Hidrolik yükseltme asansörü
23. İç alan fırçası
24. Islak paspas aparatları
25. Islak paspaslar
26. Islak vakum makinesi
27. Islak/kuru vakum makinesi
28. Köpüklü halı yıkama makinesi
29. Koruma örtüleri (bezleri)
30. Koruyucu elbiseler
31. Kuru paspas aparatları
32. Kuru paspaslar
33. Kuru vakum makinesi
34. Lavabo fırçası
35. Leke çıkarma bezleri
36. Maske
37. Merdiven
38. Motorlu yol süpürme makinesi
39. Motorsuz yol süpürme makinesi
40. Nemli paspas aparatları
41. Nemli paspaslar
42. Normal devirli cila makinesi
43. Pamuklu temizlik bezleri (renk kodlamalarına uygun)
44. Parlatma pedi
45. Sentetik temizlik bezleri (renk kodlamalarına uygun)
46. Spatulalar
47. Sprey aparatları
48. Sprey şişeleri
49. Su çekeceği
50. Süpürge
51. Tazyikli su makinesi
52. Temizlik arabası
53. Temizlik kovaları (renk kodlamalarına uygun)
54. Temizlik otomatı
55. Tırnak fırçası
56. Tuvalet fırçası
57. Yer kazıma jileti
58. Yıkama pedi
59. Yüksek devirli cila makinesi

Gereçler (Malzemeler)

1.   Ahşap parlatıcılar
2.   Cam temizleyici ürünler
3.   Cila bakım ve temizlik maddeleri
4.   Çöp torbaları
5.   Dezenfektanlar/antiseptikler
6.   Dezenfektanlı tuvalet temizleyiciler
7.   Genel temizlik ürünleri
8.   Hava şartlandırıcı
9.   Kir ve cila sökücüler
10. Kir ve yağ sökücüler
11. Kişisel hijyen ve bakım ürünleri
12. Koku gidericiler
13. Köpük kesiciler
14. Köpüklü tekstil temizleme maddeleri
15. Köpüksüz tekstil yıkama maddeleri
16. Kristalize cilalar
17. Leke çıkarıcılar
18. Metal parlatıcılar
19. Metal temizleyiciler
20. Ovma ürünleri
21. Pas sökücüler
22. Polimer bazlı cilalar
23. Wax bazlı cilalar

Temizlik Elemanı Genel Bilgi Ve Becerileri 

1.  Araç, gereç ve ekipman bilgisi
2.  Çevre koruma bilgisi
3.  Dinleme yeteneği
4.  Ekip içinde çalışma yeteneği
5.  El becerisi
6.  Ergonomi bilgisi - ağırlık kaldırma bilgisi (eğilme, uzanma, ağırlık kaldırma)
7.  Estetik bakış
8.  Eşya ve yüzey özellikleri bilgisi
9.  Görsel yetenek
10.Hijyen bilgisi
11.İletişim yeteneği
12.İlkyardım bilgisi
13.İnsan psikolojisi bilgisi
14.İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri bilgisi
15.İşyeri çalışma prosedürleri bilgisi
16.Malzeme bilgisi
17.Mesleki kimya bilgisi
18.Mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi
19.Mesleki terim bilgisi
20.Mesleki yöntem ve teknikler bilgisi
21.Öğrenme yeteneği
22.Yüzey ve eşya özellikleri bilgisi

Temizlik Elemanı Genel Tutum Ve Davranışlar

1.  Çalışkan olmak
2.  Çevre korumaya karşı duyarlı olmak
3.  Detaylara özen göstermek
4.  Dikkatli olmak
5.  Dürüst olmak
6.  Enerjik olmak
7.  İnsan ilişkilerine özen göstermek
8.  İş disiplinine sahip olmak
9.  İş güvenliğine dikkat etmek
10.İşyerine ait araç, gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek
11.Kaliteye dikkat etmek
12.Meslek ahlakına sahip olmak
13.Planlı ve organize olmak
14.Sabırlı olmak
15.Sır saklamak
16.Sorumluluk sahibi olmak
17.Temiz olmaya özen göstermek
18.Titiz olmak
19.Yeniliklere açık olmak
20.Zamanı iyi kullanmak

Temizlik Elemanı Mesleğinin Bugünkü Durumu Ve Gelecekteki Eğilimler


Türkiye’de; bugünkü anlamda temizlik görevlisi mesleği 1980\\\\\\\\\\\\\\\'li yıllardan itibaren gelişmeye başlamış ve yaygınlaşmıştır.

Günümüzde istihdama açık olan mesleğin gelişmesinde ve yaygınlaşmasında otel, iş merkezi vb. kuruluşların talebi, teknolojik gelişmeler ve rekabet ortamı etkili olmuştur.

Ancak meslek elemanlarının çalıştığı temizlik şirketleri, bu gelişmeyi teknolojik anlamda yaşarken insan kaynağına gerekli yatırımı yapmada aynı duyarlılığı gösterememişlerdir.

Rekabet, genellikle fiyat kırma olarak değerlendirilmiş ve bu yaklaşımın doğal bir sonucu olarak meslekte hizmet kalitesi de yükseltilememiştir.

Yanlış ücret politikalarının uygulanması, eğitim hizmetlerinin olmayışı ya da eksik oluşu nedeni ile piyasadaki temizlik görevlileri vasıflı çalışanlar niteliğine kavuşamamışlardır.

Bu durum temizlik şirketlerinde çalışan yöneticiler için de büyük ölçüde geçerlidir. Söz konusu meslek dalında geleceğe yönelik olarak eğitim ihtiyacı vardır.

Birçok temizlik firmasında eğitim çalışmaları başlamış ve devam etmektedir. Günümüzde temizlik görevlilerinin eğitimi, genellikle çalıştıkları kuruluş içinde işbaşında eğitim şeklinde verilmektedir.

Ancak yaygın olmamakla birlikte bazı firmalar meslek elemanlarının eğitiminde uzman eğitimcilerden de yararlanmaktadırlar.

Bu meslek, birçok sebepten dolayı gerek toplum gerekse mesleğin çalışanları tarafından sürekli yapılabilecek bir meslek olarak değerlendirilmemektedir. Ülkemizde yeni ve gelişmekte olan temizlik işleri sektöründe genellikle genç elemanlar çalışmaktadırlar.

Düşük ücret ödenmesi nedeniyle genç temizlik görevlileri işlerine sürekli olarak yapabilecekleri bir meslek olarak bakmamakta; dolayısıyla eleman değişim oranı artmakta, bunun sonucu olarak meslekte hizmet kalitesi düşmektedir.

Temizlik görevlileri normal çalışma saatleri dışında, çalışılan yerlere göre vardiyalı çalışma düzeniyle de çalışabilmektedirler.

Temizlik görevlilerine ödenen ücretler çalışılan iş yerine ve ücret politikasına göre değişmektedir. Ancak genelde temizlik görevlileri düşük ücret almaktadırlar.

Temizlik görevlilerinin en yoğun ve ağır şartlarda çalıştığı yerler hastaneler, alışveriş merkezleri, iş merkezleri ve ofislerdir.

Bu meslek dalının gelecekte, daha fazla beceri gerektiren cam temizliği, halı bakımı ve temizliği ile cila alanlarında ihtisaslaşması beklenmektedir.

Bütün bunlarla birlikte sürekli olarak talep edilecek bir özelliğe sahip olan meslek alanı toplum içinde gittikçe benimsenmekte ve gelecekte de meslek alanında hızlı bir gelişme beklenmektedir.