Temizlik İşletmeciliği

Temizlik İşletmeciliği

Temizlik, kirliliği meydana getiren etkenlerin ortadan kaldırılması işlemidir. Kirlilik ise bir mekânın, toz, döküntü, çöp, iz, leke, koku gibi etkenlerle insanlara rahatsız verecek şekilde kaplanması, arzulanan doğal ve temiz görüntüsünü kaybetmesidir.

Kirli bir yüzeyde insan sağlığını tehdit eden mikroorganizmaların yaşamaları ve çoğalmaları son derece kolaydır. Temizlenmiş ve dezenfekte edilmiş ortamlar sağlık için idealdir.

Temizlik basit bir iş olarak düşünülse de, aksine çok önemlidir. Çağdaş dünya da insanlar, ferah, temiz mekânlar, sağlıklı çalışma yerleri, huzur veren temiz dinlenme yerlerini arzu etmektedirler.

Temiz ortamın sağlanması uzman kişilerin profesyonelce iş yapmaları ve en son temizlik teknolojisinden faydalanmaları ile sağlanabilir. Hızlı temizlik metotlarının ve temizlik araç ve kimyasalların kullanımı verimi arttırdığından dolayı fiyatları azaltır. İş veriminin artması ve personel moralinin yüksek olması, hoş ve hijyenik ortamların oluşmasını sağlar.

Temizlik kapsamında oldukça önemli olan bir başka kavram ise kirdir. Kir, yüzeyler üzerindeki istenmeyen fiziksel, kimyasal maddeler ve mikroorganizmalar olarak tanımlanabilir.

Kirler, bakteri ve mikropların beslenmesi için uygun ortamı oluştururlar. Bu nedenle, her temizlik programının temel amacı kirlerin yok edilmesi şeklindedir. Kirler, toz şeklinde ve kolay temizlenebilir türden oldukları gibi, yapışkan ve zor giderilen kir türleri de bulunmaktadır.

Yüzey ve mekânlarla ilgili bu bağlamda yapılması gerekli diğer bir uygulama da bakımdır. Bakım, temizliği kolaylaştırmak ve yüzeye güzel bir görünüm kazandırmak amacıyla yüzeylere uygulanan mekanik ya da kimyasal faaliyetlerdir. Bakım, yüzeylerin daha uzun süre dayanmaları amacıyla uygulanır.

Temizlik, içerisinde bulunulan mekânın çekici, estetik görünümlü olmasını sağlar. Yerlerde kir, toz ve çöplerden hiçbir iz bırakılmaması ve hoş görünmesi etkili temizlikle sağlanır.

Temizlik, sağlıklı ortam oluşturulmasını sağlar ve mekânda kullanılan yatırımın ömrünü uzatır. Bir alana tam olarak temiz denilebilmesi için görünen  kirlerin yanı sıra görünmeyen kirlerin de yok edilmesi gerekir.

Temizlik, gerek bireysel gerekse toplumsal yaşam için üzerinde durulan önemli bir işletmecilik konusu haline gelmiştir. Başlangıç yıllarında sadece temizlik işlevi olarak incelenen bu konu, 199O'lı yılların başından itibaren yeni bir işletmecilik anlayışının temelini oluşturmaya başlamıştır.

Gelişen hizmet sektörüne bağlı olarak, ayrı bir işletmecilik alanı ve sektörüne doğru hızla gelişme kaydetmektedir. İstanbul'da başlayan plaza tipi yapılanmalar, inşaat sektörünün gelişmesi, konaklama ve büyük alışveriş merkezleri gibi tesislerin sayıca artması temizlik hizmetlerinin profesyonel işletmelerden satın alınmasını zorunlu hale getirmiştir.

Bunların yanında, binalardaki malzeme çeşitliliğinin artması, işletmelerin imajının önemli hale gelmesi, kaliteli hizmetin profesyonellik gerektirmesi, etkin bir temizlik ve bakım programının oluşturulmasının bilgi ve yetenek gerektirmesi profesyonel temizlik hizmetinin gelişmesini sağlamıştır.