Sağlıklı Temizlikte Eğitim

Sağlıklı Temizlikte Eğitim

Konutlarda çöplerin ağzı kapalı çöp kovalarında toplanması ve içine plastik torbalar geçirilmesi gerekmektedir.

Çöp kutularının her gün düzenli olarak deterjanlı su ile yıkanması gerekir.

Evleri temizleme şekli ile eğitim düzeyi arasında yakın ilişki bulunmaktadır.

Eğitim düzeyi yükseldikçe, sağlık kurallarına uygun temizlik yapma şekli de yükselmektedir.

Kurallara uymaksızın, gelişigüzel yapılan temizlik, daha çok bakteriye neden olacaktır.

Bu konuda herkesin bilgi sahibi olması gerekir.