Çevre Temizliği

Temiz Çevre

Sanayileşmenin yaygınlaşmasıyla, özellikle son yıllarda bütün dünyada çevre problemlerinde ciddi artışlar olmuştur. Fakat maalesef çoğunluk çevre problemlerinin detaylarını ve ciddiyetini bilmemektedir.

Ciddi çevre problemleri şunlardır;

Küresel ısınma, ozon kirliliği ve ozon tabakasında ki delinmeler, hava, su ve toprak kirliliği, gürültü kirliliği ve asit yağmurları.

Globalleşen dünyada doğal kaynakların önemi ve ortak paylaşımı daha da önem kazanmaktadır. Dünya nüfusunun giderek artması, üretim tesislerinin yaygınlaşması, gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlar doğal kaynakların tüketimine büyük ölçüde ivme kazanmıştır.

Doğal kaynakların korunması ve daha verimli bir şekilde kullanılması için gerekli önlemler alınmalı, inovasyon çalışmalarına gidilmelidir. Bu önlemlerin başında geri dönüşüm gelir.

Geri dönüşüm, atıkların hammaddeye dönüştürülmesi ile doğal kaynak kullanımını azaltır ve tasarruf sağlar.

Geri dönüşüm işlemleri, hammaddeden üretim işlemlerine göre daha az sayıdadır. Bu nedenle, geri dönüşmüş malzeme üretimi sırasında önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanır.

Örneğin, bir alüminyum kutunun geri dönüşümü, içecek kutusunun birincil hammaddesinden üretimine göre yüzde 90 enerji tasarrufu sağlar. Kâğıdın geri dönüşümü ile üretimde yüzde 50 oranında enerji tasarrufu sağlanır.

Doğal kaynaklarımızı daha verimli kullanmak için geri dönüştürmeliyiz. Örneğin, kâğıdı geri dönüştürerek, kâğıttan kağıt üretebilir veya plastiği geri dönüştürerek petrol tüketimini engelleyebiliriz.

Geri dönüşümle beraber artık miktarı da azalmış olur. Atıkların taşınması ve depolanması kolaylaşır. Pahalı yatırımlar olan düzenli çöp depolama alanlarının kullanım süreleri uzar.

Geri dönüşüm ekonomiye katkı sağlar;

Geri dönüşüm, atıkların hammaddeye dönüştürülmesi ile doğal kaynak kullanımını azaltır. Böylece, doğal kaynakların hızlı bir şekilde tüketilmesini önlemeye yarar. Ayrıca, önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanır. Bu, ülke ekonomisine önemli katkılar getirir.

Atık miktarı azalır;

Geri dönüşüm sayesinde daha az atık üretilir, çöplüklere daha az atık gider. Atıkların taşınması ve depolanması kolaylaşır. Pahalı yatırımlar olan düzenli çöp depolama alanlarının kullanım süreleri uzar.

Geri dönüşüm geleceğe yatırım demektir;

Geri dönüşüm bilinciyle döngüyü kurduğumuzda, gelecek kuşakların da bizim yararlandığımız doğal kaynaklardan yararlanma şansına sahip olmalarını sağlayabiliriz.