Hijyen

Hijyen

Hijyen, Yunancada sağlık anlamındaki hygies kelimesinden türemiştir, sağlık bilim ve hizmetleri, koruyucu hekimlik gibi konuları kapsar. Kısacası sağlık için gerekli koşulların sağlanması ve sürdürülmesi için öngörülen uygulamalardır.

Hijyen sağlık ve temizlik anlamına eşdeğerdir. Hijyenin sözlük anlamı ise; kişinin veya toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine çalışan beslenme, sağlık ve çevre konularındaki bilgileri bir sentez halinde uygulayan bilim dalıdır.

Hijyen bireysel boyutta başlayıp insanların yaşam alanına, oradan çalışma alanlarına ve en sonunda da toplum sağlığına etki eder.

Gözle görülmeyen mikroorganizmaların hayatımız üzerinde oluşturduğu tehditleri bilmek ve farklı yollarla insan vücuduna transferlerini önlemek sağlıklı hayatın bir zorunluluğu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Burada önemli olan hijyenin kendisi değil, ‘hijyensizlik’ durumudur. Hijyensizlik veya hijyen eksikliği kişinin ve toplumun hayatını doğrudan olumsuz yönde etkileyebilecek, yaşam kalitesini düşürebilecek hatta ve hatta salgın hastalıklara yol açarak bölgeler çapında hayati tehlikeler yaratabilecek bir eksikliktir.

Günümüzün gittikçe büyüyen tehlikelerinden biri olan HIV/AIDS virüsünün bile yayılma nedenleri içerisinde sterilizasyon ve hijyen bağlantılı yetersizlikler varken hijyensizliğe kişisel hayatta tolerans göstermenin büyük problemler oluşturacağı ortadadır.

Sağlımızın Koruyucusu Hijyendir

Ülkemizde hijyen hayatın her alanında gittikçe ön plana çıkmaktadır. Hijyenin başlıca hedeflerinden bir tanesi insanlar için sağlıklı bir yaşam ortamı yaratmaktır.

Hijyen uygulamalarının asıl odağı insan sağlığını korumaktır. Bireylerin sağlığının korunduğu bir ortam beraberinde tüm insanların yaşam kalitesinin arttığı bir toplum getirir.

Hijyen modern yaşamın tehlikelerine ve taleplerine karşı çok önemli bir araçtır. Özetle hijyen daha iyi bir yaşam, daha sağlıklı insanlar ve daha sağlıklı bir toplum demektir.

Hijyenin Yolu Temizliktir

Öncelikle kendi sağlımız olmak üzere başkalarının sağlığını korumanın en önemli aracı temizliktir.
Temizliğin genel bir tanımını yapmak gerekirse, yüzeylere mekanik veya kimyasal olarak zarar veren ve estetik görünümünü bozan her tür olgunun uzaklaştırılması işlemidir.

Birey, ev ve profesyonel boyutta temizlik, olmazsa olmaz olan hijyen standartlarına açılan Kapıdır.

Günümüzde temizlik şirketleri açısından hijyen büyük önem arz eder.

Temizlik açısından hijyen belirgin 3 gruba ayrılabilir.

Bunlar;

- Bireysel hijyen,
- Su hijyeni,
- Kullanım alanlarının hijyeni

Bireysel hijyen;

Hijyen konusunda toplumsal bilincin yanında bireylerinde toplumsal yaşam açısından kişisel hijyenine dikkat etmesi gereklidir.

Temizlik sektörü insan etkileşimli bir sektör halini aldığından insanlarla iç içe yaşayan her toplum üyesi kendi hijyenine dikkat etmesi zorunluluğundadır. Çünkü kişisel hijyen her sektörde olduğu gibi temizlik şirketleri açısından da hizmet kalitesi olarak düşünülür.

Temizlik şirketleri eğitimlerinde verilen kişisel hijyen ana başlıkları şöyledir.

- Kişisel temizlik
- Dış görünüm ve giyim

Su hijyeni;

Su, hava kadar yaşamsal bir maddedir. İnsan yaşamı açısından önemli ve gerekli olan suyun zararlarının önlenmesi su hijyeni ile olur.

En çok dikkat edilmesi gereken su hijyeni başlıkları şöyledir.

- Kirli ve özelliği bozulmuş sular
- Yüzme havuzu suları

Kullanım alanlarının hijyeni;

Kullanım alanlarının hijyeni, kullanılacak olan alanın kolay temizlenmesine, sağlık koşullarının uygulanmasına ve rahat kullanım sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Kullanım alanlarının hijyeni bazı faktörlere bağlıdır;

- Yeterli aydınlatma
- Isıtma
- Havalandırma
- Kullanılan malzemelerin temizliği